Kiadványok

Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület (2015): Településünk értékei (Letöltés)
Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány (2010): 10 éve Bácsbokod kulturális életében a Bácsbokod Közművelődéséért Alapítvány 1999-2009 (Letöltés: 1. rész, 2. rész)
Bercsényi József (1972): A fogyasztási szövetkezeti mozgalom kialakulása és fejlődése Bács-Kiskun megyében (1945-1970)

  • Bácsbokod és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, 87-100 o.
  • Bácsbokod-Bácsborsodi Takarékszövetkezet, 372-373 o.

Döme Ottó (1998): Az 1000 éves Bácsbokod története
Kurucsai Pál - Szabó Zoltán (2015): Hősök, áldozatok, vitézek
Kurucsai Pál (2017): Keserű sors, rabkenyér
Meizl Ferenc (2015): A zene bűvöletében
Molnár János dr. (1990): A bácsbokodi iskola története
Régeisz Péter (2007): A hetedik gyerek
Schön Antal (1934): Bácsbokod. In: Rapcsányi Jakab: Baja és Bács-Bodrog vármegye községei

Kéziratok

Döme Ottó: 678. számú Kossuth Lajos úttörőcsapat története, 1948-1988 (Lapozható Flip PDF)
Erich Schmidt: Familien Bácsbokod 1781-1831
Farkas Gyöngyi: Bácsbokod - Egy észak-bácskai község története a XX. században
Gróf Mátyás: Bácsbokod község története
Régeisz Péter: A Cifra visszanézett
Régeisz Péter: Bácsbokod a XX. században - ahogy én láttam
Sövény Mihály: Bokod és Borsod községek lakosságának leszármazása az almási római katoliks egyházközség anyakönyei szerint, 1742-1770

Szakdolgozatok

Beck Normann (2005): Döme Ottó a kiemelkedő munkásságú pedagógus életútja
Hodoniczky Angéla (2011): A bácsbokodi egyházközség sajátosságai
Kovács László: Egy kiemelkedő egyéniség élettörténete szülőfalumból
Kurucsainé Hodoniczky Angéla (2016): Vallásosság és szokások bemutatása négy generáción keresztül egy adott családban és faluban
Lindenberg Valéria (2005): A bácsbokodi Móra Ferenc Általános Iskola története
Sevaracz Lászlóné (2002): Ungarndeutsches Schiksal im XX. Jahrhundert
Szakáll Hajnalka (1998): Volksliedbräuche in Wikitsch
Végh-Kanyó Annamária (2004): Handwerk in Wikitsch/Bácsbokod